Baza wiedzy


technologia

F100

Fotometria o szerokim zastosowaniu. Z powodzeniem znajduje zastosowanie na drogach szybkiego ruchu, miejskich i podmiejskich jedno i dwukierunkowych, dużych rondach (słupy w układzie krzyżowym), głównie dla klasy: ME  
technologia

F200

Fotometria o szerokim zastosowaniu. Z powodzeniem znajduje zastosowanie na drogach szybkiego ruchu, miejskich i podmiejskich jedno i dwukierunkowych, małych rondach (słupy na przeciwko), głównie dla klasy: ME  
technologia

F300

Fotometria o szerokim zastosowaniu. Z powodzeniem znajduje zastosowanie na drogach szybkiego ruchu, miejskich i podmiejskich jedno i dwukierunkowych, głównie dla klasy: ME.  
technologia

F400

Fotometria o szerokim zastosowaniu. Z powodzeniem znajduje zastosowanie na drogach miejskich i podmiejskich jedno i dwukierunkowych, głównie dla klas: P/S.  
technologia

F500

Fotometria o szerokim zastosowaniu. Z powodzeniem znajduje zastosowanie na drogach miejskich i podmiejskich jedno i dwukierunkowych, głównie dla klas: ME/P/M/S/.  
technologia

F600

Fotometria znajduje zastosowanie na rondach (centralnie w środku), oraz do oświetlenia terenów otwartych, parkingów.  
technologia

F700

Fotometria świetnie sprawdza się w terenie, otwartych parkingach.  
technologia

F800

Fotometria świetnie sprawdza się w terenie, otwartych parkingach.
technologia

F900

Fotometria została opracowana do oświetlania przejść dla pieszych.  
technologia

F910

Fotometria została opracowana do oświetlania przejść dla pieszych.  
technologia

F920

Fotometria opracowana dla przestrzeni zamkniętych ruchu w jedym kierunku: tunele, wiadukty.  
technologia

Temperatura barwowa

Temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła wyrażana w kelwinach [K].